Català · Español · English · Français · 汉语


Logo AgendaConcerts.cat

搜索音乐会按天搜索音乐会

新闻

AgendaConcerts.Cat. 世界各地的音乐会和音乐节。我们保护您的隐私,不使用饼干。


找不到音乐会 Guangzhou


议程中增加的最后一场音乐会


找不到有关的新闻 Guangzhou

过去的音乐会 Guangzhou


天: 08 Dec 2019 · 时间: 20:00 h · 地点: Mao Livehouse · Guangzhou · //
天: 27 Nov 2019 · 时间: 20:00 h · 地点: Mao Livehouse · Guangzhou · //
天: 20 Nov 2019 · 时间: 20:00 h · 地点: Mao Livehouse · Guangzhou · //
天: 19 Nov 2019 · 时间: 20:00 h · 地点: Mao Livehouse · Guangzhou · //
天: 17 Nov 2019 · 时间: 20:00 h · 地点: Unknown Venue · Guangzhou · //
天: 22 Oct 2019 · 时间: 20:00 h · 地点: T-Union · Guangzhou · //
天: 18 May 2019 · 时间: 20:00 h · 地点: Hooley’s Bar · Guangzhou · //
天: 15 May 2019 · 时间: 20:00 h · 地点: Mao Livehouse · Guangzhou · //
天: 10 May 2019 · 时间: 20:00 h · 地点: Hooley’s Bar · Guangzhou · //
天: 03 May 2019 · 时间: 20:00 h · 地点: Mao Livehouse · Guangzhou · //
天: 17 Mar 2019 · 时间: 20:00 h · 地点: Rock House · Guangzhou · //
天: 17 Mar 2019 · 时间: 20:00 h · 地点: Rock House · Guangzhou · //
天: 09 Mar 2019 · 时间: 20:00 h · 地点: T-Union · Guangzhou · //
天: 21 Dec 2018 · 时间: 20:00 h · 地点: Mao Livehouse · Guangzhou · //
天: 01 Dec 2018 · 时间: 20:00 h · 地点: SDlivehouse · Guangzhou Shi · //
天: 10 Nov 2018 · 时间: 20:00 h · 地点: Mao Livehouse · Guangzhou · //
天: 07 Nov 2018 · 时间: 20:00 h · 地点: S.D. Livehouse · Guangzhou · //
天: 31 Oct 2018 · 时间: 20:00 h · 地点: G5 Le Nest Club · Guangzhou · //
天: 26 Oct 2018 · 时间: 20:00 h · 地点: Hooley’s Bar · Guangzhou · //
天: 04 Oct 2018 · 时间: 20:00 h · 地点: Club Life · Guangzhou · //
天: 21 Sep 2018 · 时间: 20:00 h · 地点: Mao Livehouse · Guangzhou · //
天: 05 Sep 2018 · 时间: 20:00 h · 地点: TUTU · Guangzhou · //

天: 18 Aug 2018 · 时间: 20:00 h · 地点: S.D. Livehouse · Guangzhou · //
天: 11 Aug 2018 · 时间: 20:00 h · 地点: 191 Space · Guangzhou · //
天: 08 Aug 2018 · 时间: 20:00 h · 地点: International Sports Arena · Guangzhou · //
天: 20 Jul 2018 · 时间: 20:00 h · 地点: Mao Livehouse · Guangzhou · //
天: 14 Jun 2018 · 时间: 20:00 h · 地点: TU Space · Guangzhou · //
天: 05 Jun 2018 · 时间: 20:00 h · 地点: Mao Livehouse · Guangzhou · //
天: 30 May 2018 · 时间: 20:00 h · 地点: T-Union · Guangzhou · //
天: 08 May 2018 · 时间: 20:00 h · 地点: T-Union · Guangzhou · //
天: 13 Apr 2018 · 时间: 20:00 h · 地点: Hepburn · Guangzhou · //
天: 30 Mar 2018 · 时间: 20:00 h · 地点: T-Union · Guangzhou · //
天: 14 Mar 2018 · 时间: 20:00 h · 地点: Hepburn · Guangzhou · //
天: 20 Jan 2018 · 时间: 20:00 h · 地点: Rock House · Guangzhou · //
天: 07 Jan 2018 · 时间: 20:00 h · 地点: Chimelong Paradise Amusement Park · Guangzhou · //
天: 21 Sep 2017 · 时间: 20:00 h · 地点: T-Union · Guangzhou · //
天: 26 Aug 2017 · 时间: 20:00 h · 地点: T-Union · Guangzhou · //
天: 18 Aug 2017 · 时间: 20:00 h · 地点: T-Union · Guangzhou · //
天: 30 Jul 2017 · 时间: 20:00 h · 地点: Guangzhou Gymnasium · Guangzhou · //
天: 09 Jul 2017 · 时间: 20:00 h · 地点: T-Union · Guangzhou · //
天: 14 Jun 2017 · 时间: 20:00 h · 地点: S.D. Livehouse · Guangzhou · //
天: 12 Jun 2017 · 时间: 20:00 h · 地点: S.D. Livehouse · Guangzhou · //
天: 30 May 2017 · 时间: 20:00 h · 地点: S.D. Livehouse · Guangzhou · //
天: 18 Apr 2017 · 时间: 20:00 h · 地点: T-Union · Guangzhou · //
天: 05 Apr 2017 · 时间: 20:00 h · 地点: G5 Le Nest Club · Guangzhou · //
天: 03 Apr 2017 · 时间: 20:00 h · 地点: S.D. Livehouse · Guangzhou · //
天: 30 Oct 2016 · 时间: 20:00 h · 地点: Sun Yat-sen Memorial Hall · Guangzhou · //
天: 15 Sep 2016 · 时间: 20:00 h · 地点: T-Union · Guangzhou · //

IU

天: 09 Jul 2016 · 时间: 20:00 h · 地点: Sun Yat-sen Memorial Hall · Guangzhou · //
天: 09 Jun 2016 · 时间: 20:00 h · 地点: S.D. Livehouse · Guangzhou · //
天: 09 Jun 2016 · 时间: 20:00 h · 地点: S.D. Livehouse · Guangzhou · //
天: 21 May 2016 · 时间: 20:00 h · 地点: T-Union · Guangzhou · //
天: 15 May 2016 · 时间: 20:00 h · 地点: T-Union · Guangzhou · //
天: 02 Apr 2016 · 时间: 20:00 h · 地点: Unknown Venue · Guangzhou · //
天: 19 Oct 2015 · 时间: 20:00 h · 地点: Sun Yat-sen Memorial Hall · Guangzhou · //
天: 18 Oct 2015 · 时间: 20:00 h · 地点: Opera House · Guangzhou · //
天: 15 Oct 2015 · 时间: 20:00 h · 地点: T-Union · Guangzhou · //
天: 28 May 2015 · 时间: 20:00 h · 地点: Unknown Venue · Guangzhou · //
天: 21 Apr 2015 · 时间: 20:00 h · 地点: T-Union · Guangzhou · //
天: 18 Apr 2015 · 时间: 20:00 h · 地点: International Sports Arena · Guangzhou · //
天: 24 Nov 2014 · 时间: 20:00 h · 地点: T-Union · Guangzhou · //
天: 16 Nov 2014 · 时间: 20:00 h · 地点: Guangzhou Beilei Theatre · Guangzhou · //
天: 21 Oct 2014 · 时间: 20:00 h · 地点: Fei LiveHouse · Guangzhou Shi · //
天: 18 Apr 2014 · 时间: 20:00 h · 地点: T-Union · Guangzhou · //
天: 16 Mar 2014 · 时间: 20:00 h · 地点: T-Union · Guangzhou · //
天: 12 Mar 2014 · 时间: 20:00 h · 地点: T-Union · Guangzhou · //
天: 19 Feb 2014 · 时间: 20:00 h · 地点: T-Union · Guangzhou · //
天: 10 Oct 2013 · 时间: 20:00 h · 地点: T-Union · Guangzhou · //
天: 09 Sep 2013 · 时间: 20:00 h · 地点: T-Union · Guangzhou · //

Ef

天: 08 Sep 2013 · 时间: 20:00 h · 地点: T-Union · Guangzhou · //
天: 06 Sep 2013 · 时间: 20:00 h · 地点: 191 Space · Guangzhou · //
天: 03 Aug 2013 · 时间: 20:00 h · 地点: Unknown Venue · Guangzhou · //
天: 21 Nov 2012 · 时间: 20:00 h · 地点: T-Union · Guangzhou · //
天: 01 Oct 2012 · 时间: 20:00 h · 地点: T-Union · Guangzhou · //
天: 28 Sep 2012 · 时间: 20:00 h · 地点: T-Union · Guangzhou · //
天: 10 Jun 2012 · 时间: 20:00 h · 地点: S.D. Livehouse · Guangzhou · //
天: 06 Apr 2012 · 时间: 20:00 h · 地点: TU Space · Guangzhou · //
天: 17 Sep 2011 · 时间: 20:00 h · 地点: 191 Space · Guangzhou · //
天: 27 Jul 2011 · 时间: 20:00 h · 地点: 191 Space · Guangzhou · //
天: 27 Jun 2011 · 时间: 20:00 h · 地点: Ping Pong Art Space · Guangzhou · //
天: 27 Jun 2011 · 时间: 20:00 h · 地点: Ping Pong Art Space · Guangzhou · //

Ef

天: 11 Mar 2011 · 时间: 20:00 h · 地点: Iron Age Space · Guangzhou · //
天: 10 Nov 2010 · 时间: 20:00 h · 地点: University Town Stadium · Guangzhou · //
天: 16 Oct 2010 · 时间: 20:00 h · 地点: TU Space · Guangzhou · //
天: 16 Oct 2010 · 时间: 20:00 h · 地点: TU Space · Guangzhou · //
天: 16 Oct 2010 · 时间: 20:00 h · 地点: TU Space · Guangzhou · //
天: 15 Oct 2010 · 时间: 20:00 h · 地点: TU Space · Guangzhou · //
天: 15 Oct 2010 · 时间: 20:00 h · 地点: TU Space · Guangzhou · //
天: 15 Oct 2010 · 时间: 20:00 h · 地点: TU Space · Guangzhou · //
天: 13 Oct 2010 · 时间: 20:00 h · 地点: Fei LiveHouse · Guangzhou Shi · //
天: 13 Oct 2010 · 时间: 20:00 h · 地点: Fei LiveHouse · Guangzhou Shi · //
天: 13 Oct 2010 · 时间: 20:00 h · 地点: Fei LiveHouse · Guangzhou Shi · //
天: 09 May 2010 · 时间: 20:00 h · 地点: Hooley’s Bar · Guangzhou · //
天: 13 Dec 2009 · 时间: 20:00 h · 地点: 191 Space · Guangzhou · //
天: 15 Nov 2008 · 时间: 20:00 h · 地点: Germany Esplanade · Guangzhou · //
天: 04 Oct 2008 · 时间: 20:00 h · 地点: Ping Pong Art Space · Guangzhou · //
天: 04 Oct 2008 · 时间: 20:00 h · 地点: Ping Pong Art Space · Guangzhou · //
天: 04 Oct 2008 · 时间: 20:00 h · 地点: Ping Pong Art Space · Guangzhou · //
天: 03 Oct 2008 · 时间: 20:00 h · 地点: Sapphire Modern Art Museum · Guangzhou · //
天: 03 Oct 2008 · 时间: 20:00 h · 地点: Sapphire Modern Art Museum · Guangzhou · //
天: 03 Oct 2008 · 时间: 20:00 h · 地点: Sapphire Modern Art Museum · Guangzhou · //
天: 02 Oct 2008 · 时间: 20:00 h · 地点: Xinghai Concert Hall · Guangzhou · //
天: 02 Oct 2008 · 时间: 20:00 h · 地点: Xinghai Concert Hall · Guangzhou · //
天: 02 Oct 2008 · 时间: 20:00 h · 地点: Xinghai Concert Hall · Guangzhou · //
天: 06 Oct 2007 · 时间: 20:00 h · 地点: Pearl Studio · Guangzhou · //
天: 06 Oct 2007 · 时间: 20:00 h · 地点: Pearl Studio · Guangzhou · //
天: 06 Oct 2007 · 时间: 20:00 h · 地点: Pearl Studio · Guangzhou · //
天: 06 Oct 2007 · 时间: 20:00 h · 地点: Pearl Studio · Guangzhou · //
天: 06 Oct 2007 · 时间: 20:00 h · 地点: Pearl Studio · Guangzhou · //
天: 06 Oct 2007 · 时间: 20:00 h · 地点: Pearl Studio · Guangzhou · //
天: 05 Oct 2007 · 时间: 20:00 h · 地点: Xinghai Concert Hall · Guangzhou · //
天: 05 Oct 2007 · 时间: 20:00 h · 地点: Xinghai Concert Hall · Guangzhou · //
天: 05 Oct 2007 · 时间: 20:00 h · 地点: Xinghai Concert Hall · Guangzhou · //
天: 05 Oct 2007 · 时间: 20:00 h · 地点: Xinghai Concert Hall · Guangzhou · //
天: 05 Oct 2007 · 时间: 20:00 h · 地点: Xinghai Concert Hall · Guangzhou · //
天: 04 Mar 2006 · 时间: 20:00 h · 地点: Bunker Bar · Guangzhou · //
天: 13 Aug 2000 · 时间: 20:00 h · 地点: Windflower Bar · Guangzhou · //