logo Facebook logo Twitter logo Instagram logo Mastodont


logo agendaconcerts.cat
 • Condicions Legals

  Per humans:

  - El teu email és privat i cap usuari de Agendaconcerts.cat en té accés. Agendaconcerts.cat només utilitzarà el teu correu electrònic per enviar-alertes de concerts, novetats i notificacions sota el teu consentiment. Podràs anul·lar l'enviament de totes aquestes notificacions contactant amb nosaltres amb el email info@agendaconcerts.cat .

  - Agendaconcerts.cat té com a objectiu oferir un llistat extensiu de tots els concerts que es facin a Catalunya.  Qualsevol mal ús del lloc no serà permès.

  - Si téns dubtes, contactar amb nosaltres a info@agendaconcerts.cat .

  Termes i Condicions

  L'accés i la utilització del servei d’ Agendaconcerts.cat impliquen l'acceptació de totes les condicions.

  - Informació Legal

  Les presents condicions regulen l'accés i l'ús del servei del lloc web Agendaconcerts.cat (en endavant, "El lloc web") que Agendaconcerts.cat  posa a disposició dels usuaris d'internet interessats en els seus serveis i continguts. Agendaconcerts.cat podrà alterar en qualsevol moment i sense avís previ, el disseny, presentació i / o configuració del lloc Web, així com alguns o tots els serveis. La utilització d'aquest Lloc Web implica la plena acceptació de les disposicions publicades per Agendaconcerts.cat. Així mateix, Agendaconcerts.cat posa en coneixement dels Usuaris d'aquest Lloc Web que aquestes condicions poden ser modificades sense notificació prèvia. En conseqüència l'Usuari ha de llegir atentament les Presents Condicions en cadascuna de les ocasions en què es procedeixi a utilitzar el servei, ja que les seves Condicions poden patir modificacions. La utilització de certs serveis oferts als Usuaris a través del Lloc Web pot trobar-se sotmesa a condicions particulars pròpies que, segons els casos substitueixen, completen i / o modifiquen les presents Condicions Generals d'Ús. Per tant, amb anterioritat a la utilització de aquests serveis, l'Usuari també ha de llegir atentament i acceptar les corresponents condicions particulars pròpies.

  - Exclusió de responsabilitats i garanties

  Agendaconcerts.cat no es fa responsable dels continguts mostrats a les pàgines web sota el domini Agendaconcerts.cat. Aquesta informació és proporcionada per tercers, i pot contenir errors i imprecisions. Agendaconcerts.cat recomana sempre contrastar la informació amb la institució que organitzen els diferents esdeveniments publicats. Agendaconcerts.cat no es fa responsable dels danys i perjudicis ocasionats per qualsevol tipus d'informació errònia aquí proporcionada. Agendaconcerts.cat  no ofereix cap garantia sobre el correcte funcionament dels serveis que aquesta ofereix als seus usuaris.

  AgendaConcerts.cat no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol tipus que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes malévols en els continguts, tot i haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.

  Els llocs web AgendaConcerts.cat poden proporcionar l'accés a qualsevol informació, servei, programa o dada a Internet que puguin pertànyer a terceres persones, cas en el qual AgendaConcerts.cat no es fa responsable dels continguts ni atendrà cap reclamació que pugui derivar-se de la qualitat, fiabilitat, exactitud o correcció que tinguin.

  AgendaConcerts.cat declina tota responsabilitat sobre el contingut de pàgines externes propietat de tercers a les quals es pugui accedir mitjançant enllaços o hipervincles facilitats al web. Així mateix, no serà responsable de qualsevol error, irregularitat o inexactitud en els continguts que apareixen al web.

  AgendaConcerts.cat no es fa responsable dels possibles problemes ocasionats en cas d'error en les dades dels esdeveniments. AgendaConcerts.cat no pot garantir de manera absoluta que el web i el servidor estiguin lliures de virus. No es fa responsable dels possibles danys o perjudicis que es puguin derivar d'interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries o desconnexions en el funcionament d'aquest sistema electrònic, motivats per causes alienes a AgendaConcerts.cat.

  -Registre i accés d'usuaris

  Agendaconcerts.cat condiciona la utilització dels serveis al previ emplenament del corresponent registre d'Usuari, seleccionant l'identificador (nom i email del usuari) i la contrasenya que l'Usuari es compromet a conservar ia usar amb la diligència deguda. L'ús de la contrasenya és personal i intransferible, no estant permesa la cessió, ni tan sols temporal, a tercers. En aquest sentit, l'Usuari haurà d'adoptar les mesures necessàries per a la custòdia de la contrasenya per ell seleccionada, evitant l'ús de la mateixa per tercers. En conseqüència, l'Usuari és l'únic responsable de la utilització que, de la seva contrasenya es realitzi, amb completa indemnitat per Agendaconcerts.cat. L'esmentat registre s'efectuarà en la forma expressament indicada en el propi servei o en les Condicions Particulars que, si escau, el regulin. Tota la informació que faciliti l'Usuari a través dels serveis haurà de ser veraç. A aquests efectes, l'Usuari garanteix l'autenticitat de totes aquelles dades que comuniqui com a conseqüència de l'emplenament dels formularis necessaris per a la subscripció dels Serveis. De la mateixa manera, serà responsabilitat seva mantenir tota la informació facilitada a Agendaconcerts.cat permanentment actualitzada de manera que respongui, en cada moment a la situació real de l'Usuari. En tot cas l'Usuari serà l'únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que causi a Agendaconcerts.cat o a tercers per la informació que faciliti.

  -Condicions d'accés i utilització del lloc web

  L'usuari es compromet a fer un ús diligent del mateix i dels serveis accessibles des d'aquest lloc web, amb total subjecció a la Llei, als bons costums i les presents Condicions Generals i, si s'escau, condicions particulars, així com mantenint el degut respecte als altres usuaris. Queda expressament prohibit qualsevol ús diferent a la finalitat d'aquest Lloc Web. En aquest sentit, l'Usuari renunciarà a utilitzar qualsevol dels materials i informacions continguts en aquest Lloc Web amb finalitats il·lícites i expressament prohibides en les presents Condicions Generals d'Ús així com a les condicions particulars que, si s'escau, s'habilitin que resultin contraris als drets i interessos de Agendaconcerts.cat, els seus membres i / o tercers, i haurà de respondre enfront dels mateixos en cas de contravenir o incomplir aquestes obligacions i / o que, de qualsevol manera (inclosa la introducció o difusió de "virus informàtics") , danyi, inutilitzi, sobrecarregui, deteriori o impedeixi la normal utilització dels materials i informacions continguts en el Lloc Web, els sistemes d'informació o els documents, arxius i tota classe de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic de Agendaconcerts.cat, dels seus membres o de qualsevol Usuari del Lloc Web. De conformitat amb la política antiSPAM de Agendaconcerts.cat l'Usuari s'obliga a abstenir-se de la realització d'activitats amb fins promocionals o publicitaris així com de remetre comunicacions comercials de qualsevol classe i a través de qualsevol suport no sol·licitats ni prèviament consentits per Agendaconcerts.cat i / o els interessats . L'Usuari que incompleixi intencional o culpablement qualsevol de les precedents obligacions respondrà de tots els danys i perjudicis que causi.

  -Obligacions en l'ús d’ Agendaconcerts.cat

  1.- Obligacions generals en l'ús de NVivo

  Les dades requerides tant en l'alta d'Usuari com en la resta de serveis han de ser verdaderes. La informació proporcionada per l'Usuari ha de ser legalment vàlida i complir els requeriments i condicions de Agendaconcerts.cat. Estan prohibides les activitats que siguin presumptament il·lícites per la normativa nacional, comunitària o internacional o que es realitzin activitats presumptament il·lícites o contravinguin els principis de la bona fe; que continguin informació presumptament delictiva, com a calúmnies, amenaces, injúries o qualsevol altre delicte tipificat en el codi penal, que no reuneixin els paràmetres de qualitat establerts a Agendaconcerts.cat.

  2.- Política a la publicació de vídeos

  Agendaconcerts.cat no pot confirmar la propietat dels drets d'autor de les imatges i vídeos que s'incloguin en els esdeveniments i perfils d'artistes. En cas de mostrar a una tercera persona, haurà de comptar amb la seva autorització expressa, sota la responsabilitat exclusiva de l'usuari implicat. Així mateix, Agendaconcerts.cat es reserva el dret d'eliminar, fins i tot sense previ avís, aquells videos que, al seu parer, consideri inapropiats d'acord amb els objectius i naturalesa del lloc. No es poden publicar videos o material amb drets d'autor sense el consentiment exprés del mateix. Agendaconcerts.cat no es fa responsable dels videos que els usuaris publiquin al web.

  3.- Política a l'aprovació de perfils

  La Política d'Aprovació de Perfils està dissenyada per regular el contingut dels perfils a fi d'assegurar un ambient general de qualitat amb un contingut, idioma i intencions apropiats per a la seguretat de tots els usuaris. No s'aprovaran els perfils que continguin: * Informació de contacte personal, com números de telèfon * Llenguatge sexualment explícit o suggeriments sexuals * Contingut difamatori, abusiu, agressiu o violent * Suggeriments, la seva única discreció, es reserva el dret a rebutjar usuaris en el cas que la informació publicada no garanteixi, en opinió de Agendaconcerts.cat, un nivell de confiança, seguretat i crèdit suficient per a la seva inclusió en la comunitat d'usuaris de Agendaconcerts.cat. En aquest sentit, Agendaconcerts.cat es reserva el dret a poder eliminar sense previ avís a usuaris registrats que no responguin als principis de qualitat i veracitat de Agendaconcerts.cat. Atès que és impossible que Agendaconcerts.cat pugui controlar tots els continguts publicats, no pot assumir la responsabilitat sobre els mateixos. Qualsevol usuari que proporcioni informació o realitzi activitats que contravinguin la legalitat vigent assumirà la responsabilitat exclusiva dels perjudicis i conseqüències derivades de la mateixa, eximint a Agendaconcerts.cat de qualsevol responsabilitat. En qualsevol cas periòdicament es realitzen exhaustius controls per assegurar que es compleixen les polítiques i es manté la qualitat del publicat. Amb l'ajuda de tots podem fer Agendaconcerts.cat un lloc millor, així que si localitzes contingut inadequat, per favor contacta amb nosaltres a info@agendaconcerts.cat. Els Usuaris que violin qualsevol de les condicions aquí esmentades seran retirats del web.

  - Llicència del contingut

  La informació de les sales i dels concerts ha estat introduïda pels usuaris de Agendaconcerts.cat, així com els comentaris o un altre tipus d'informació aportada pels usuaris de Agendaconcerts.cat es troba així mateix sota la llicència Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 2.0. NVivo no serà responsable de l'exactitud, fiabilitat, veracitat o qualitat tècnica dels comentaris i opinions dels usuaris, que seran els únics responsables d'aquests termes. Les opinions o comentaris que es puguin llegir en el Lloc no són consells donats per Agendaconcerts.cat, sinó pels usuaris, que són els responsables de la publicació. Agendaconcerts.cat quedarà indemne davant de qualsevol demanda que un tercer interposi davant la web a conseqüència d'algun contingut escrit en el Lloc, mantenint el dret a defensar-jurídicament davant aquest tipus d'acusacions. A més, el responsable d'aquests continguts estarà obligat a sufragar les despeses jurídic-legals pertinents. L'usuari autoritza expressament a Agendaconcerts.cat a que pugui difondre el seu perfil al Lloc i els altres mitjans de comunicació utilitzats en i per Agendaconcerts.cat. Agendaconcerts.cat es reserva el dret d'esborrar o no publicar aquells continguts que violin la seva línia editorial. Els vídeos publicats en Agendaconcerts.cat han d'estar lliures de drets d'autor. Si no és així, seran retirats immediatament i tota la responsabilitat recaurà en l'usuari que els hagi publicat.

  -Enllaços a llocs web de tercers

  El Lloc conté links a altres pàgines web que no són controlades per Agendaconcerts.cat. Molts d'aquests serveis o llocs externs poden haver estat proposats pels mateixos usuaris o formar part de webs afiliades d'alguna manera a Agendaconcerts.cat. La funció dels links és exclusivament la d'informar a l'Usuari i no implica el suport o suport de Agendaconcerts.cat d'aquesta pàgina web o del seu contingut. L'Usuari que decideixi utilitzar qualsevol dels links per accedir a pàgines web de tercers, abandona el Lloc i assumeix personalment qualsevol risc que es pugui derivar de l'ús del lloc web al qual s'accedeix.

  - Legislació Aplicable i Jurisdicció

  Les presents condicions generals i la resta de condicions legals del lloc web es regiran per la legislació espanyola. Per les qüestions que puguin sorgir o accions derivades de la prestació del servei de Agendaconcerts.cat i dels seus serveis i continguts i sobre la interpretació, aplicació, compliment o incompliment del que aquí s'estableix, Agendaconcerts.cat i l'Usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre'ls, se sotmeten a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Barcelona.