logo Facebook logo Twitter logo Instagram logo Mastodont


logo agendaconcerts.cat
  • El duet Bala, actuant a l'Emergència Fest al CCCB de Barcelona.